Tallinna Linnamuuseumi Toimetised 1-2019

Tallinna Linnamuuseumi artiklite kogumik ilmub uue nime, näo ja sisuga

Uurimuslike artiklitega kogumikke-aastaraamatuid on Tallinna Linnamuuseum välja andnud alates 1992. aastast, seni viimane number ilmus aastal 2010. Praeguseks on muutunud kogumiku nimetus, aga mõneti ka üllitise tervikkontseptsioon. Kui seni olid muuseumi aastaraamatute autoriteks vaid muuseumi enda uurijad, teadurid ja koguhoidjad, siis nüüdsest on kaasatud ka laiem kirjutajate ring, erialaspetsialiste ülikoolidest ja teistest muuseumidest.
Tallinna Linnamuuseumi toimetised_2019Tallinna Linnamuuseumi Toimetiste põhirõhk jääb endiselt Tallinna ajaloo ning muuseumi enda kogude tutvustamisele. Nn varia-formaadis kogumike ehk siis laiema temaatilise ampluaaga kirjutiste kõrval on plaanis tulevikus keskenduda ka kindla temaatikaga kogumikele.

Toimetiste esinumber on temaatiliselt mitmekesine ja sisaldab kaheksat mahukat artiklit üsna erinevatelt aladelt, alates arheoloogiast kuni Peeter I maja ajalooni.
Tallinna Linnamuuseumi Toimetiste erinevus võrreldes teiste Tallinna ajalugu käsitlevate artiklikogumikega on kahtlemata artiklite illustratiivne materjal. Läbiv värvitrükk annab võimaluse käsitleda paremini kunstiajaloo teemasid, kus pildilisel materjalil on oluline roll. Seetõttu on kogumik atraktiivne nii ajaloolastest erialateadlaste ringis kui ka laiemale Tallinna ajaloost huvitatud lugejaskonnale.
Toimetiste artiklid on varustatud ka ingliskeelse resümeega.

Koostaja ja toimetaja: Pia Ehasalu, kujundus ja küljendus Anne Järvpõld.

Kogumik on müügil Tallinna Linnamuuseumis ja filiaalides, hind 15 €.