Kogud

Tallinna Linnamuuseumi kogudes on praeguseks ca 151 000 Tallinna ajalooga seotud museaali.
Tallinna Linnamuuseumi esimene põhimäärus aastast 1937 ütleb: „Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.“
Samade põhimõtete järgi on muuseumi kogusid täiendatud tänapäevani. Kogud kasvavad eelkõige annetuste ja muuseumi teadurite poolt tehtava kogumistöö kaudu, ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel.
Ligi 150 000 muuseumikogudes olevat eset on tänaseks sisestatud Eesti muuseumikogude andmebaasi MuIS, mille vahendusel on kõigil huvilistel võimalik nendega tutvuda. Paljud andmed vajavad siiski veel täiendamist, millega pidevalt tegeleme, nagu ka kujutiste lisamisega.
Kõik uurijad, kellel on sügavam huvi muuseumis olevate esemete vastu, saavad soovi korral neid huvitavate esemetega tutvuda ka kohapeal, eelnevalt tehtud taotluse alusel.

Kogumispõhimõtted
Dokument on uuendamisel.

Kogude kasutamine

Kogusid ja nende kasutamist puudutav üldinfo:
Lea Sillart (peavarahoidja)
6155194
lea.sillart@linnamuuseum.ee
Koguhoidjate kontaktandmed leiab vastava kogu juurest: