Töötajad

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon. Kõiki Tallinna Linnamuuseumi harudes töötajaid võid leida siit.

Direktor
Kalmar Ulm
Kalmar.Ulm@linnamuuseum.ee

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171
Pia.Ehasalu@linnamuuseum.ee

Finantsjuht
Christine Reinik
615 5187
Christine.Reinik@linnamuuseum.ee

Personalijuht
Elen Tisler
Elen.Tisler@linnamuuseum.ee
615 5196

Peaspetsialist (dokumendihaldus, arhiiv, personalitöö)
Anu Lõhkivi
610 4178
Anu.Lohkivi@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Marianne Leis
615 5196
Marianne.Leis@linnamuuseum.ee

Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eve Veigel
5347 3981
Eve.Veigel@linnamuuseum.ee

KOGUDE OSAKOND

Peavarahoidja
Lea Sillart
615 5194
Lea.Sillart@linnamuuseum.ee

Vanemteadur
Sulev Mäeväli
615 5189
Sulev.Maevali@linnamuuseum.ee

Teadur-koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185
Ando.Pajus@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186
Risto.Paju@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Maarja Olli
610 4177
maarja.olli@linnamuuseum.ee

Kuraator-koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Marian Habicht
615 5182
Marian.Habicht@linnamuuseum.ee

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188
Kristiina.Hiiesalu@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5191
Ene.Heimvell@linnamuuseum.ee

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
615 5194
Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Kuraator-säilitaja 
Merike Neidorp
644 2332
Merike.Neidorp@linnamuuseum.ee

Säilitaja
Annely Miil
Annely.Miil@linnamuuseum.ee

Konservaator (metall)
Jaan Märss
Jaan.Marss@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Erik Jürviste
615 5194
Erik.Jurviste@linnamuuseum.ee

Fotograaf
Jaan Künnap

EKSPOSITSIOONI- JA NÄITUSTE OSAKOND

Ekspositsiooniala peaspetsialist osakonna juhataja
Karel Zova
615 5192
Karel.Zova@linnamuuseum.ee

Kunstnik
Anne Järvpõld
644 4197
Anne.Jarvpold@linnamuuseum.ee

Kuraator-kunstnik
Lilian Juhkam
644 4336
Lilian.Juhkam@linnamuuseum.ee

Pedagoogid
Made Isak
615 5184
Made.Isak@linnamuuseum.ee

Nadezda Saar
615 5183
Nadezda.Saar@linnamuuseum.ee

Klienditeenindaja
Ene Piiroja
615 5180
Ene.Piiroja@linnamuuseum.ee

Giid-järelevaatajad
Elve Viisma
Anu Annuk
Juri Pantelejev juri.pantelejev@linnamuuseum.ee

HALDUSOSAKOND

Haldusjuht osakonna juhataja
Lennart Kumm
Lennart.Kumm@linnamuuseum.ee
5341 4313
615 5195

Haldusspetsialist
Marge Väljari
marge.valjari@linnamuuseum.ee
5866 6002

Haldusspetsialist
Avo Misler
Avo.Misler@linnamuuseum.ee

Autojuht-elektrik
Leo Savila

Tehnik-remonditööline
Kalle Paju