Kodu-uurimise ring

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm.

Ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis Pikk 29a, Ants Laikmaa saalis, II korrusel.

Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00.

 

TLM Koduuurijate ringi tööplaan 2022. II kv

7. aprill.
Arheoloogi, endise ringi liikme Vello Lõugase (6.04.1937-21.05.1998) 85. sünniaastapäev.
Meenutused. — Arheoloogid Ants Kraut (EMS), Mati Mandel (ring) jt.
21. aprill
150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi — Marju Vilbaste.
28. aprill.
Tallinna hääbuvad majad/hooned (Kadriorust Koplini). Slaidiprogramm, b — Luise Õuna.
5. mai.
Baptistiliikumisest ja Olevistest. — Urve Aun.
12. mai.
Rahumäe kalmistu retk — Giidid Mare Kask ja Marju Vilbaste.
19. mai.
Lugusid Võrumaalt ja võrumaalastest — külalisena Tiiu Paloveer (Eesti Looduskaitse Selts).
26. mai.
Kunstniku Ants Laikmaa (5.05.1866-19.11.1942) majamuuseumi külastamine Kadarpiku külas —
Väljasõit Tallinna bussijaamast, Tallinn-Haapsalu liin, kell 9.20 -10.48 (Rannaküla peatus).
2. juuni.
Ringi arhiivi korrastamisest. Vestluskoosolek.
9. juuni.
Rannamõisa kirik — tutvustab koguduse õpetaja Aare Kimmel, orelil Urve Aun.
Retk jätkub (I a-tuh I ja II p) kivikalmetel ja Tabasalu Looduspargis (rada 3,5 km) või omal valikul.
Väljasõit: buss nr. 108: Balti jaaam 13.15, Viru väljak 13.19 – kuni Sõrve tee peatus 13.50.
16. juuni
Pianisti ja kirjaniku Käbi Alma Laretei (14.07.1922-31.10.2014) 100. sünniaastapäev. Perekond,
elu ja looming — Evi Pääbo jt.
21. juuni, teisipäev
Ringi kauaaegse teeneka liikme Marju Vilbaste 85. sünnipäev. (20. juuni) — Koht esialgu lahtine.
Koosolekud toimuvad Tallinna Vene Muuseumis Pikk 29 a II korrusel, A. Laikmaa saalis.
Kõik üritused muuseumis algavad neljapäeval, kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on
mujal).
Ringi juhatuse kontakt-telefonid endised.

 

 

 

Koosolekud toimuvad Tallinna Vene Muuseumis Pikk 29 a II korrusel, A.Laikmaa saalis.
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on mujal).

RINGI JUHATUS
Luise Õuna, tel 6525194, 5178602; Marju Vilbaste, tel 6021901, Evi Pääbo, tel 58314857.

RINGI ARHIIV
Ringi varasema tegevuse kohta leiab info SIIT.