Küsimus või ettepanek

Küsimuse või ettepaneku võite esitada:

kohapeal suuliselt või kirjalikult
postiaadressil Vene 17, Tallinn 10123,
e-posti aadressil info@linnamuuseum.ee
telefonil 6155180
täites alltoodud vormi

Teabenõue
Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on muuseumil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus
Kui soovite muuseumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi muuseumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning tegevuse kohta.
Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Märgukiri
Märgukirjaga võite teha ettepanekuid muuseumi töö korraldamiseks ja arengu kujundamiseks ning edastada teavet.
Juhul, kui olete märgukirjaga esitanud küsimuse, saate vastuse 30 päeva jooksul.

< tagasi